Certificaten

Behaalde certificaten van BIT klimaatprofessionals

Omdat kwaliteits-, veiligheidseisen en duurzaamheid steeds meer worden verscherpt, streven wij ernaar om op dat gebied de hoogst haalbare certificeringen te behalen. Hiervoor heeft de directie een “Beleidsverklaring Kwaliteit en VGM” ondertekend. Dit beleid is een volledig geïntegreerd deel van het totale bedrijfsbeleid. Het kwaliteitsbeleid en het VGM-beleid hebben als doel de werkprocessen voor onze producten, diensten en medewerkers ons instaat te stellen voortdurend te verbeteren zodat wordt voldaan kan worden aan de met onze opdrachtgevers overeengekomen afspraken.

Dit document kan worden opgevraagt bij onderstaande contactpersoon.

ISO 9001:2015
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de eisen van het kwaliteitssysteem ISO9001 zijn onze belangrijkste aspecten, processen en doelstellingen en ook de besturing van het gehele managementsysteem hierdoor goed te beheersen. Naast kwaliteit wordt veiligheid, gezondheid en welzijn als prioriteit binnen de organisatie gezien.

00O.1P.80.ES Dekra Certificaat ISO9001-2015

VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om alle belanghebbende veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Dit doen wij mede door op onze werklocaties projectveiligheidsinspectie te houden. Daarbij vindt een controle plaats op de toepassing van de instructie “LMRA” en op geconstateerde onveilige situaties/handelingen incl. het VGM-gedrag van medewerkers en het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens worden middels de gehouden Werkplekinspecties onderaannemers (die op een werklocatie werkzaam) mede beoordeeld op hun VGM-prestaties.

00O.1P.82.ES Dekra Certificaat VCA 2017 6.0

BRL100 F-Gassen Certificering volgens het F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat het installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat er gewerkt wordt volgens de juiste werkprocessen, met goed gereedschap en geijkte meetinstrumenten.

00O.1P.90.ES Dekra Certificaat BRL100 F-Gassen

BRL6000-21 Bodem gebonden energiesystemen
Wij bezitten het Certificaat BRL6000-21: deel 1 ontwerpen/detailengineering, deel 2 realisatie en deel 3 beheer/onderhoud. Dit betekent dat een warmtepomp aangesloten op grondwater, van op een diepte van 60 a 80 meter – dat dus al meteen een hogere temperatuur heeft – opgepompt wordt en door verwarmingsbuizen gestuurd, de installatie duurzaam en kostenbesparend maakt. We hebben al verschillende woningen geïnstalleerd en zijn volop bezig met nieuwe projecten.

00O.19.94.ES InstallQ Procescertificaat BRL6000-21

BRL6000-25 CO voor gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen DeBRL6000-25 is van toepassing voor werkzaamheden aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoeren en/of rookgasafvoer voorzieningen (levering, installatie, reparatie, onderhoud, inbedrijfstellen en opleveren).

00O.1P.93.ES InstallQ Procescertificaat BRL 6000-25

CO₂ Prestatieladder niveau 3
Het zit in onze passie voor techniek altijd op zoek te gaan naar technische oplossingen die bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving. Door ons ambitieus beleid op milieugebied, waarbij we trachten onze eigen CO₂ uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Hierdoor hebben wij reeds niveau 3 van de CO₂-prestatieladder behaald. Dit hebben wij bereikt door diverse CO₂ reducerende maatregelen in onze eigen organisatie maar ook deze in de projecten door te voeren. Meer informatie over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk

BIT klimaatprofessionals is onderdeel van

DWT Groep